Sante Rive Sou Nou
Loading...
Akeyi2022-05-09T20:55:19+00:00

Byenveni!

Mèsi pou vizit ou! “Sante Rive Sou Nou” se yon kanpay ki te devlope pandan pandemi Covid-19 la, e ki ap chèche konbat move enfòmasyon ak ankouraje aksè konplè ak sante nan travay ak nan mitan kominote travayè antèt yo. Nou envite ou rantre nan kominote nou an epi sèvi ak vwa ou pou fè yon chanjman.

Kiyès nou ye

Pwoteje Sante Ou nan Travay ak nan Kominote ou

Nouvèl

Atrape! Jwenn dènye enfòmasyon, evènman, ak opòtinite pou pran swen sante ou nan travay, nan kay la, ak nan kominote w la. Isit la ou ka jwenn tou pwogram ki ta ka enterese w epi aprann de eksperyans ak rekòmandasyon kèk travayè yo.

Resous

Isit la ou ka jwenn lyen ki mennen nan sous pou verifye enfòmasyon, osi byen ke imaj ou kab telechaje, enfografik ak videyo ke ou kab pataje avèk kominote w la. Èske gen yon resous ou ta renmen pataje? Voye li nan info@cdmigrante.org

Nouvo vaksen rapèl COVID-19

Dènyèman, Sant Etazini pou Kontwòl Maladi (CDC) te apwouve ak rekòmande yon ranfòsman mete ajou vaksen COVID-19 pou nenpòt moun ki gen plis pase 12 zan. La a ou ka jwenn yon grafik ak yon bwochi an panyòl ak angle, ki fèt pou sipòte efò sansibilizasyon w yo [...]

Patnè òganizasyon Patisipan yo

Sante Rive Sou Nou sipòte nan yon akò kolaborasyon ak Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ak travay an kolaborasyon sere ak depatman sante leta lokal yo, akademik ak rechèch enstitisyon, gwoup kominotè, ak lòt patnè ki fè verifye, enfòmasyon ak resous lajman aksesib a travayè ki nan tèt liyn yo.

Centro de los Derechos del Migrante

Centro de los Derechos del Migrante (CDM) sipòte travayè Meksikan yo ki baze sou migran defann ak pwoteje dwa lè yo deplase ant kominote lakay yo nan Meksik ak lye travay yo nan peyi Etazini.

Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas

Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas (CATA): Te fonde an 1979, Cata se òganizasyon imanitè konsantre sou òganize ak ranfòse kominote imigran pou yo goumen pou jistis pou tèt yo, fanmi yo ak kominote yo.

Legal Aid Justice Center

The Legal Aid Justice Center: Patnè ak kominote ak Kliyan pou reyalize jistis pa demantèlman sistèm ki toujou ap kreye povrete. Jistis vle di jistis rasyal, jistis sosyal, ak jistis ekonomik.

Rebirth Inc

Rebirth, Inc. se yon lokal 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif ki baze nan Salisbury, MD, ki te kreye pou  pèmèt imigran, travayè ti-revni ak anrichi kominote lokal Etazini e yo tou sipòte yon lekòl kominotè nan Lagonave, Ayiti.

Migrant Clinicians Network

Migrant Clinicians Network (MCN) se yon 501 (c) 3 òganizasyon nasyonal san bi likratif ki bay sipò, asistans teknik, ak devlopman pwofesyonèl bay klinisyen ak sant sante kominotè, depatman sante, ak lòt swen sante.

United Food and Commercial Workers Union

United Food and Commercial Workers Union (UFCW) Local 27: Reprezante plis pase 22,000 manm nan Maryland, Delaware, Pennsylvania, Virginia ak West Virginia, UFCW misyon lokal 27 la se an sekirize yon salè pou viv, bon benefis ak yon anviwònman travay pozitif ak yon anviwònman travay pou manm nou yo ak pou reprezante yo pou tout travayè yo gen opòtinite pou yo rive jwenn rèv Ameriken an. Nou bay yon vwa pou travay gason ak fanm.

OU GEN YON KESYON?

JWENN YON SOLISYON AK SOL!

Chat Button
Go to Top