Vin Pran plezi ,e aprann sou sante w ak dwa w nan travay ou.
Ap gen manje, mizik, enfòmasyon pou anpeche w pran maladi COVID-19 la, enfòmasyon sou dwa w nan travay, resous legal, resous vaksinasyon ak anpil lot bagay.
Pa rate li!
Evenman pou kominote a ak fanmi gratis.