Entèvyou ak Dr. Cynthia Calixte, Doktè Fanmi ak Ofisye Adjwen pou Depatman Sante Wicomico